sobota, 8 października 2011

Oddanie do użytku mostu w Jazowej

Z inwestycjami samorządowymi jest różnie... Teoretycznie wydawałoby się, że są one właśnie tą "solą" pracy samorządowej, że na nie najbardziej oczekujemy, że ich realizacja jest także wspierana przez aprobatę mieszkańców. W praktyce wygląda to jednak nierzadko inaczej. Najpierw trzeba znaleźć środki finansowe, bo najczęściej nasze budżety zupełnie nie przystają do wielkości finansowych potrzebnych do przeprowadzenia prac. Gdy już uda się wcielić w życie pomysł, który rozwiąże ten problem, to jeszcze okazuje się, że specyficzne kryteria danego programu powodują przeróżne piętrzące się nieraz trudności, następnie spełnienie wymogów prawnych, finansowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego i niełatwa już sama realizacja inwestycji w terenie. W każdą inwestycję w ten sposób zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, a kolejne etapy jej wdrożenia wymagają nie lada wysiłku.
Tym bardziej więc cieszy efekt końcowy - gdy po pokonaniu wszystkich trudności możemy cieszyć się, że udało się wykonać coś, co jest trwałym wkładem naszego samorządu w rozwój powiatu, w życie naszej społeczności. Taką właśnie przyjemność mieliśmy, oddając do użytku gruntownie zmodernizowany most na rzece Wisłok prowadzący z Wiśniowej do Jazowej. Inwestycja realizowana wspólnie z mostem w Babicy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za kwotę ok 4,5 mln zł spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jest to bowiem niewątpliwie przedsięwzięcie historyczne - dotychczasowy most, którego konstrukcja sprzed 50 lat nie pozwalała na jego bezkonfliktowe funkcjonowanie w dzisiejszych realiach komunikacyjnych został gruntownie przebudowany przez oddział rzeszowski firmy SKANSKA wg projektu pracowni PROMOST. Wszystkie zadania w ramach tej inwestycji realizowane były na zlecenie Zarządu Powiatu, jako inwestycja samorządu powiatowego w Strzyżowie. Od ubiegłego tygodnia funkcjonuje więc w tym miejscu naszego powiatu nowy, jak mówią mieszkańcy "piękny" most, który po poprawie podpór, położeniu nowej konstrukcji nośnej, zamontowaniu barier, uregulowaniu i zabezpieczeniu brzegów Wisłoka a także  wyrównaniu podjazdów stanowi już obiekt docelowy, mogący przenosić znaczne obciążenia. Mamy nadzieję, że przez długie dziesięciolecia będzie harmonijnie służył użytkownikom - z taką intencją też prosiliśmy Księdza Proboszcza Parafii w Wiśniowej o poświęcenie obiektu. 
Na otwarciu byli z nami członkowie Rady i Zarządu Powiatu, przedstawiciele wykonawców, samorządu Gminy Wiśniowa, naszych jednostek, ale co nas ucieszyło - także samych mieszkańców na czele z Panią Sołtys. W ten sposób podobnie jak rok temu w Kobylu, podczas niezapomnianej uroczystości, gdy otwieraliśmy wówczas przebudowany most - sama uroczystość w Jazowej zyskała wymiar nie tylko techniczny i samorządowy, ale również społeczny - a to najbardziej cieszy, bo przecież taki jest sens naszej pracy w samorządach - jesteśmy dla mieszkańców, pracujemy dla naszej społeczności.
Most w Jazowej jest kolejnym, gruntownie przebudowanym tego typu obiektem w naszej sieci drogowej. Taki cel nakreśliliśmy w przyjętej w 2002 r. Strategii rozwoju powiatu, uznając, że obok modernizacji dróg przebudowa mostów i ich dostosowanie do współczesnych standardów jest niezwykle istotnym elementem dla funkcjonowania naszej wspólnoty powiatowej i rozwoju gospodarczego naszego terenu. Do tej pory udało się przebudować wiele takich obiektów o różnej wielkości w całym powiecie, w tym największych: w Dobrzechowie do Wysokiej Strzyżowskiej, w Kobylu, w Markuszowej, w Gwoźnicy, w Pstrągowej, w Bliziance, Konieczkowej, Grodzisku i in. Dla tego celu zaangażowaliśmy środki pochodzące z budżetu państwa, Unii Europejskiej, z budżetu naszego samorządu, nierzadko przy wsparciu samorządów gminnych. W większości były to inwestycje oczekiwane od wielu dziesięcioleci, jednak dopiero teraz podjęte przez nasz samorząd. Nie wszystkie obiekty mostowe w naszej sieci drogowej udało się przebudować - ciągle wiele tego typu obiektów oczekuje na modernizację. Chcemy sukcesywnie podejmować te zadania - choć przyszły niełatwe czasy - na samorządy nałożono nieznane wcześniej ograniczenia, związane z możliwością zadłużania się nawet na realizowane projekty rozwojowe, szczegółowe kontrole projektów unijnych skutkują nakładaniem kar finansowych, a mimo deklarowanej przychylności, w wielu przypadkach samorządy wskazywane są z jednej strony jako podmioty, które mają realizować nowe zadania bez przekazania na ten cel środków finansowych, a z drugiej jako odpowiedzialne za powiększający się deficyt sfery publicznej. Mimo wszystko jednak przygotowujemy kolejne zadania i mamy nadzieję, że tak jak dla mieszkańców Jazowej i Wiśniowej uda nam się je przekazać także dla mieszkańców innych naszych miejscowości.