niedziela, 11 listopada 2012

Przemówienie okolicznościowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości podczas powiatowo - gminnych uroczystości w Strzyżowie 11.11.2012 r.


Czcigodni Księża, Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!

Jak co roku w Święto Niepodległości uczestniczymy we Mszy świętej w intencji Ojczyzny, składamy kwiaty pod pomnikami w naszym mieście, spotykamy się na obywatelskim zgromadzeniu na placu przy DK „Sokół" w Strzyżowie obok Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych, aby wspólnie oddać hołd Polakom – naszym przodkom, którzy walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny okupili trudem, przelaną krwią i nierzadko ofiarą życia. Chcemy też wspólnie zamanifestować nasze przywiązanie do polskiej tradycji, narodowych wartości, zaangażowanie w sprawy naszej Ojczyzny – choćby w najbliższej okolicy.

Cieszy nas każda biało – czerwona flaga wywieszona na naszych domach, każda inicjatywa przyczyniająca się do popularyzacji narodowych symboli i uczczenia narodowego święta. Nasza historia pokazuje, że  żarliwy patriotyzm wyniesiony ze szkoły i domu rodzinnego był przez wieki czynnikiem łączącym wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania, okresu historycznego czy politycznych perturbacji. Patriotyzm, który łączył pokolenia, oparty na fundamencie prawdy, wartościach chrześcijańskich, pełen dumy z tego, co polskie – nasze najbliższe, co tworzy nasz język, naszą kulturę, narodowe dzieje. To głębokie uczucie i przekonanie towarzyszyło twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej, powstań narodowych, towarzyszyło też legionistom, którzy pod wodzą swojego Naczelnika – marszałka Józefa Piłsudskiego przynieśli niepodległość spragnionemu wolności narodowi.

„Listopad, dla Polski niebezpieczna pora?” – pisał w „Nocy listopadowej” Stanisław Wyspiański. Tym razem okazało się jednak inaczej. W dziejach naszego kraju, w których niemało przecież jakże trudnych, dramatycznych wydarzeń nie ma piękniejszej daty niż 11 listopada 1918 roku. To wtedy bowiem po 123 latach niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Po latach rozbiorów, powstań narodowych,  zmagań na różnych frontach, Polacy wywalczyli upragnioną Wolność. Dzień 11 listopada skłania nas więc do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami naszej Ojczyzny, których nie oszczędza nam także najnowsza historia. Dziś, może bardziej niż przed laty z całą mocą staje przed nami pytanie: jak pielęgnujemy tę naszą, współczesną wolność, o którą tak walczyli nasi przodkowie. Przypomnijmy słowa Marszałka: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”. O tę, dzisiaj także niepodległą Polskę trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro. Bo wolność, jak nauczał Jan Paweł II, nie jest dana na zawsze, ale zadana i trzeba o nią nieustannie zabiegać. W dobie obecnej patriotycznym wyzwaniem jest walka o miejsce Polski w Europie, o godną pracę dla naszych obywateli w naszym kraju, a nie za granicą, o poszanowanie narodowych wartości w życiu publicznym, o ugruntowanie bezpieczeństwa państwa, o rozwój gospodarczy i modernizację wszystkich regionów, – również naszego najbliższego otoczenia, o dobre kształcenie młodzieży, opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie, troskę o najuboższych. Także dzisiaj pozostają niestety ciągle aktualne pytania o podstawowe wartości: o prawdę, godność, honor, o wartości chrześcijańskie, nawet o solidarność w życiu państwowym. Trzeba ze smutkiem niestety powiedzieć, że gdy nie będzie poszanowania dla tych wartości, wołanie o narodową jedność będzie tylko pustym frazesem.

Szanowni Państwo
Kończąc niniejsze wystąpienie pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przygotowali dzisiejsze powiatowo – gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i biorą w nim udział. Dziękuję Czcigodnemu Księdzu za sprawowanie ofiary Mszy Świętej i wygłoszona homilię, Dziękuję Panu Burmistrzowi, przedstawicielom samorządu gminy Strzyżów oraz samorządu powiatowego w Strzyżowie, Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Składam podziękowanie  służbom mundurowym, orkiestrze, pocztom sztandarowym, przedszkolakom, dzieciom i młodzieży z Waszymi opiekunami, żołnierzom Podhalańczykom, Kombatantom i Sybirakom, oficjalnym delegacjom Związkowi Strzeleckiemu oraz mieszkańcom. Zapraszam jednocześnie na dalsze uroczystości do Domu Kultury, a o godz. 16.00 do Kościoła Parafialnego w Dobrzechowie na VI Patriotyczne Spotkania Chóralne pt. „Z pieśnią ku wolności”. Dziękuję za uwagę.