sobota, 3 maja 2014

Przemówienie z okazji powiatowo - gminnych obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Czcigodny Księże Dziekanie, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży

O miłości do Ojczyzny w czasach współczesnych najpiękniej mówił Święty Jan Paweł II – nasz wielki rodak, umiłowany Papież - Polak: Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (…) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej (lotnisko Okęcie 16 czerwca 1983 r.). Podczas swoich pielgrzymek uczył nas m.in. rozumienia, czym jest Ojczyzna, jak ją właściwie pojmować, a przede wszystkim jak ją miłować. Uczył nas tego nie tylko głoszonym słowem, ale także poprzez swoją postawę, gesty, w tym ten najbardziej niezwykły – gest pocałunku ojczystej ziemi składany w milczeniu i na klęczkach podczas każdej pielgrzymki do Polski.
W przemówieniu w UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980 roku mówił: Jestem synem Narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę. Jan Paweł II z okazji dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja pięknie też mówił o święcie, które dziś obchodzimy: Tradycja 3 maja należy do dziejów (…) duszy [narodu], podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Nasze dzisiejsze wołanie: "Naucz nas być wolnymi" było aktualne wtedy, przed dwustu laty. Konstytucja 3 Maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ona aktualna dziś […]. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć… Może najbardziej przejmująco i prawdziwie brzmią te słowa, gdy spojrzymy na sytuację nie tylko naszego kraju, ale na wszystko to, co obecnie dzieje się u naszych sąsiadów, na Ukrainie…
 Dzień 3 maja 1791 r. to jedna z najważniejszych kart w historii Polski. Warto przypomnieć, że twórcy Konstytucji z 1791 roku – pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej - m.in.: znieśli liberum veto oraz wolną elekcję, nadali prawa miastom, nowe prawa i obowiązki przyznali mieszczaństwu, poszerzając zakres wolności a tym samym odpowiedzialności obywateli za losy Ojczyzny. Od tamtych wydarzeń minęło już 223 lata. Zadanie rozsądnego namysłu nad naszą wolnością, nad ustrojem państwowym, nad słabościami naszego państwa pozostaje jednak wciąż aktualne. Mimo bowiem hucznie świętowanego dziesięciolecia naszej obecności w Unii Europejskiej wciąż nie potrafiliśmy sobie poradzić z najważniejszymi problemami współczesnego narodu polskiego: dramatycznym spadkiem urodzeń, utrzymującą się emigracją zarobkową, szczególnie ludzi młodych, wysokim poziomem bezrobocia, znacznie gorszymi warunkami dla naszych rolników wśród innych krajów Unii Europejskiej czy pogłębiającymi się dysproporcjami pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kraju, co staje się niestety coraz bardziej widoczne także na Podkarpaciu.
Dlatego też współczesny patriotyzm i składająca się na niego trzeciomajowa tradycja wymagają od nas stałego wysiłku woli, stałej troski o to, czym jest dobro wspólne, ciągłego definiowania na nowo naszych zadań w służbie Ojczyźnie, ciągłego czuwania. Czuwam – mówił Jan Paweł II - to znaczy(…): dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego, to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność. (...) Czuwam – to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.
Niech dzisiejsze święto 3 – majowej Konstytucji oraz Matki Bożej Królowej Polski, a także poprzedzający je 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej pozwolą Nam poczuć się dumnymi z dokonań naszych przodków i wzmocnią w Nas poczucie narodowej tożsamości, a powiewająca na maszcie biało – czerwona flaga będzie dla nas wszystkich codziennym i oczywistym przejawem polskości. Nie bójmy się okazywać, że jesteśmy Polakami, ale bądźmy dumni z tej tradycji i tej tożsamości – z niej bowiem zrodził się współczesny Święty – jeden z największych ludzi Kościoła powszechnego – Karol Wojtyła – Jan Paweł II.

 Szanowni Państwo,

Pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszych obchodach i przyczynili się do ich organizacji. Dziękuję Czcigodnemu Księdzu za sprawowanie ofiary Mszy Świętej i wygłoszoną homilię, Dziękuję Panu Burmistrzowi, przedstawicielom samorządu gminy Strzyżów i Urzędu Gminy za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Składam podziękowanie Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu, Radnym samorządu powiatowego i samorządów gmin, członkom Zarządu z Panem Wicestarostą i pracownikom Starostwa Powiatowego, dziękuję pocztom sztandarowym, orkiestrze, kombatantom i żołnierzom, Związkowi Strzeleckiemu, służbom mundurowym, oficjalnym delegacjom oraz dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami, naszym gościom  i wszystkim tu obecnym za uświetnienie naszych obchodów. Korzystając z okazji, pragnę też przekazać najlepsze życzenia wszystkim strażakom z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji przypadającego 4 maja święta Waszego patrona  - Świętego Floriana. Niech podejmowane przez Was działania w myśl strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” będą źródłem osobistej satysfakcji i uznania społecznego oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa w naszym powiecie. Na koniec z okazji Święta 3 Maja chciałbym życzyć wzajemnej życzliwości, wytrwałości w dążeniu do celu i spełnienia marzeń oraz jak najlepszego odpowiadania przez rządzących na potrzeby i oczekiwania wszystkich obywateli. Dziękując za uwagę, zapraszam na dalsze uroczystości do Domu Kultury „Sokół”, a o godzinie 14.00 do udziału w Biegu Ulicznym z okazji dzisiejszego święta.