niedziela, 3 maja 2015

Przemówienie z okazji powiatowo - gminnych obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 maja, Strzyżów 3 maja 2015 r.

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

Tak 224 lata temu lud Warszawy gromko wiwatował na część twórców Ustawy Rządowej, zwanej później Konstytucją 3 Maja. Kilka dni później słowa te w strofach „Poloneza 3 Maja” śpiewano w krakowskich Sukiennicach. Wspomnienie 3 maja uwiecznione w wielu relacjach i odwołaniach wyrażało to wszystko, co dla późniejszych pokoleń stanowiło polską dumę i polską tradycję pomagającą nawet w najtrudniejszych czasach utrzymać jedność polskiego Narodu.

Szanowny Panie Burmistrzu, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Goście dzisiejszej uroczystości, Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Strzyżów oraz powiatu strzyżowskiego

3 maja 2015 roku, 224 lata po tym, jakże ważnym dla wszystkich Polaków wydarzeniu, gromadzimy się na strzyżowskim Rynku, by podkreślić polski wysiłek i polski wkład w tworzenie demokratycznych podstaw współczesnej państwowości, która określa nas Polaków w każdym miejscu w Polsce i na świecie, także tutaj – w Strzyżowie i w powiecie strzyżowskim. Uchwalona przed ponad 200 laty Konstytucja Majowa nie mogła niestety przetrwać, nie pozwolono bowiem wówczas na umocnienie naszego Państwa, na jego samodzielny i nowoczesny byt. Konstytucja ta była jednym z ostatnich wielkich aktów I Rzeczypospolitej, stanowiąc niejako swoisty testament naszego pierwszego bytu państwowego dla późniejszych pokoleń. Mówił o tym wielki prorok naszych czasów Św. Jan Paweł II

Tradycja 3 maja należy do dziejów duszy naszego narodu... I dalej: Wolności nie można tylko posiadać .... Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć.

Dziś, gdy widzimy, co wokół nas się dzieje, gdy w naszej Ojczyźnie jest tak wiele problemów i nierozwiązanych spraw, te słowa stają się szczególnie aktualne i szczególnie ważne. Nie możemy być obojętni. Pamiętając o 3-majowym doświadczeniu dokonujmy właściwych wyborów, powierzajmy nasz los ludziom, którzy będą odważnie budować Polskę na zasadach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności, na fundamencie wartości bliskich nam wszystkim, tych które stanowią o duszy każdej Polki i każdego Polaka. Budujmy państwo nowoczesne i zasobne, ale pamiętajmy, że będzie to możliwe tylko wówczas, gdy nasze dążenia będą mocno wsparte na fundamencie prawdy, tradycji i polskiej historii.

Kończąc niniejsze wystąpienie, pragnę skierować podziękowanie do wszystkich uczestników naszego dzisiejszego świętowania. Dziękuję za tak wiele biało-czerwonych akcentów, za pięknie przygotowane kotyliony, imponującą flagę państwową niesioną przez przedstawicieli Narodowego Strzyżowa, za biało- czerwone chorągiewki i flagi państwowe w naszych domach i mieszkaniach. Słowa wdzięczności i uznania kieruję do delegacji środowisk miasta i gminy Strzyżów oraz powiatu strzyżowskiego, orkiestry, pocztów sztandarowych, kombatantów, dzieci i młodzieży, wojska, strażaków, członków Związku Strzeleckiego i wszystkich mieszkańców. Dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi za sprawowanie ofiary Mszy Świętej i wspólną modlitwę za Ojczyznę, samorządowi i Panu Burmistrzowi Gminy Strzyżów za inicjatywę i współpracę przy organizacji uroczystości, a wszystkim tu obecnym za uświetnienie tegorocznych obchodów. Z okazji Narodowego Święta 3 Maja w imieniu samorządu powiatowego w Strzyżowie życzę Państwu przede wszystkim poczucia dumy z bycia Polakami, jak najlepszej działalności struktur naszego Państwa na wszystkich poziomach w służbie obywatelom. Szczególne życzenia pragnę także skierować do strażaków -  zarówno z Państwowej jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji przypadającego 4 maja święta Świętego Floriana. Wszystkim Państwu życzę wielu miłych wrażeń podczas zaplanowanych na dzisiaj uroczystości i wydarzeń.


Dziękuję Państwu za uwagę.